Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hiệu quả Mô hình “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, đảm bảo an ninh trật tự; không có ma túy và bạo lực học đường" tại Trường THPT Nam Đông
Ngày cập nhật 10/10/2023

 Đoàn trường THPT Nam Đông thực hiện có hiệu quả Mô hình “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, đảm bảo an ninh trật tự; không có ma túy và bạo lực học đường" 🏫

Mô hình “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, đảm bảo an ninh trật tự, không có ma túy và bạo lực học đường” được xây dựng nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và ứng xử có văn minh cho toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh nhà trường trong việc thượng tôn pháp luật. Hạn chế thấp nhất học sinh vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự nói chung và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không có ma túy và không để xảy ra bạo lực học đường. 

 

Với tinh thần đó, Đội xung kích Mô hình “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, đảm bảo an ninh trật tự, không có ma túy và bạo lực học đường” tiếp tục kiện toàn và đi vào hoạt động với nhiều hình thức mang tính trực quan góp phần nâng cao nhận thức của xã hội và xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh.
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ
namdong.thuathienhue
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 13