Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
CHI BỘ NỘI CHÍNH TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
Ngày cập nhật 10/10/2023

Chiều ngày 19/9/2023, Chi bộ Nội chính đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Lê Minh Huân công tác tại Thanh tra huyện Nam Đông.

 

Đến tham dự buổi lễ kết nạp có đồng chí Huỳnh Thị Lan-ĐUV-PCT Hội đồng nhân dân huyện và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Nội chính.

Thay mặt BCH Chi bộ, đồng chí Trần Đình Toản-Bí thư chi bộ đã đọc quyết định kết nạp đảng viên và trao quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Lê Minh Huân.

Đứng trước lá cờ đảng, cờ tổ quốc và ân linh Bác Hồ kính yêu, đồng chí Lê Minh Huân đã đọc:

LỜI TUYÊN THỆ CỦA ĐẢNG VIÊN MỚI

Hôm nay tôi rất vinh dự được Chi bộ tổ chức kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đứng trước cờ Đảng, cờ tổ quốc, Ân linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn thể Đảng viên trong Chi bộ, tôi xin thề:

Một là: Xin thề nguyện suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặc lợi ích của tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Hai là: Xin hứa thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên.

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

3. Liên hệ chặc chẻ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển Đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

“Xin thề, xin thề, xin thề”

Kết thúc buổi lễ, đồng chí Trần Đình Toản- Bí thư chi bộ đã phát biểu nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đồng chí Dương Cảnh Tuấn đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

 

 

 

 

Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ

 

 

namdong.thuathienhue
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 11