Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện A Lưới
Ngày cập nhật 09/07/2024

Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện A Lưới

Tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc
(CTTĐT) - Sáng ngày 04/7, tại hội trường UBND huyện A lưới, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện A Lưới về tình hình thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo huyện A Lưới và các phòng, ban; lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện A Lưới.
 

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện A Lưới Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, thời gian qua, Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện A Lưới đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các chính sách, dự án giảm nghèo; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; huy động cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Triển khai thực hiện các dự án về hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng Kinh tế - Xã hội; Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Tiểu dự án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng… Bên cạnh đó, đã triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân.

Tại buổi làm việc, các sở, ban, ngành và các xã tại huyện A Lưới đã có những trao đổi làm rõ về các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chương trình MTQG, đồng thời đề ra các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn các dự án đang triển khai tại huyện A Lưới. Qua đó, đề ra các mục tiêu, giải pháp phấn đấu để triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình MTQG.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đề nghị huyện A Lưới tiếp tục chỉ đạo một cách quyết liệt nhất, huy động cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Triển khai thực hiện công tác giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị. Huyện A Lưới cần xây dựng kế hoạch giải ngân nguồn vốn cụ thể và chi tiết trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Các cơ quan, đơn vị cần có sự phối hợp, hướng dẫn trong việc thực hiện các dự án, tiểu dự án của các chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa để giúp đỡ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Tập trung thực hiện các tiểu dự án, dự án thành phần trong các chương trình MTQG, đảm bảo giải ngân các nguồn vốn có hiệu quả, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân. Triển khai lồng ghép các dự án một cách bài bản và có tính toán cụ thể trong thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, lưu ý huyện A Lưới trong việc tập trung rà soát tất cả các dự án liên quan, đối chiếu từng hạng mục một, có hướng dẫn để bám sát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Triển khai, hướng dẫn cho người dân về các dự án hỗ trợ sinh kế, tạo mô hình sản xuất, nhân rộng ra các đối tượng một cách đồng bộ, góp phần cải thiện đời sống của người dân. Tăng cường công tác giám sát, vai trò chủ trì của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai xóa nhà tạm cho người dân; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để có phương án xử lý kịp thời. Đồng thời, xây dựng cơ chế chính sách để A Lưới sau khi thoát khỏi huyện nghèo sẽ có những bước chuyển trong phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn cảnh buổi làm việc

 
 
 
 
 
w.w.w.thuathienhue.gov.vn
thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 2.859