Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tạo chuyển biến trong Cải cách hành chính thông qua Hội thi trực tuyến
Ngày cập nhật 09/07/2024

Tạo chuyển biến trong Cải cách hành chính thông qua Hội thi trực tuyến

CBCCVC Văn phòng UBND tỉnh tích cực tham gia Hội thi

CBCCVC Văn phòng UBND tỉnh tích cực tham gia Hội thi
(CTTĐT) - Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 đang bước vào tuần thi thứ 3, qua 2 tuần thi trước, số lượng đơn vị, địa phương, người tham dự thi có tỷ lệ tăng cao; số câu trả lời đúng của các bài dự thi cũng tăng lên qua từng tuần, điều này cho thấy chất lượng cuộc thi ngày càng đi vào thực chất và được sự quan tâm của nhiều cơ quan, đơn vị.
 

Thu hút các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tham gia

Theo Ban tổ chức Hội thi cho biết, kết thúc đợt 1 và đợt 2 của Hội thi, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức quán triệt và đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tham gia nghiêm túc và tích cực. Ban Tổ chức Hội thi phối hợp cùng Trung tâm IOC đã xử lý các vướng mắc về đăng ký, đăng nhập và tham dự thi cho các cá nhân.

Theo kết quả thống kê, có 208/215 cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia dự thi với 11/15 cơ quan khối Đảng, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, 22/22 cơ quan hành chính cấp tỉnh, 09/09 cơ quan khối Đảng, tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, 09/09 cơ quan, đơn vị khối UBND cấp huyện, 8/11 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, 08/08 cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và 141/141 xã, phường, thị trấn. 

Có tổng cộng 27.319 người tham dự thi đợt 2, nhiều hơn đợt 1.265 người, trong đó Khối cơ quan có nhiều người dự thi nhất là khối UBND cấp huyện với 15.123 người dự thi, chiếm tỷ lệ 55,36%, tiếp theo là khối cơ quan hành chính cấp tỉnh với 6.422 người dự thi, chiếm tỷ lệ 23,51%; khối cấp xã có 3.868 người dự thi, chiếm tỷ lệ 14,16%; khối cơ quan trung ương đóng trên địa bàn có 1.365 người dự thi, chiếm tỷ lệ 5,0%; khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh có 264 người dự thi, chiếm tỷ lệ 0,97%; khối cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện có 194 người dự thi, chiếm tỷ lệ 0,71% và khối cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh có 83 người dự thi, chiếm tỷ lệ 0,30%.

Chất lượng bài dự thi đợt 2 có sự cải thiện so với đợt 1. Số bài dự thi trả lời đúng 15 câu hỏi là 12.628 bài thi, chiếm tỷ lệ 46,2%; trả lời đúng từ 8-14 câu hỏi có 13.229 bài thi, chiếm tỷ lệ 48,4%; trả lời đúng từ 1-7 câu hỏi có 1.457 bài thi, chiếm tỷ lệ 5,3%.

Lan tỏa hội thi một cách sâu rộng, hiệu quả

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Hội thTrần Minh Long cho biết, mặc dù số lượng và chất lượng bài thi có tăng lên theo từng tuần, tuy nhiên vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm theo dõi, đôn đốc CBCCVC tham dự Hội thi; vẫn còn một số đơn vị địa phương không có người dự thi hoặc có dự thi nhưng số lượng còn ít. Vẫn còn nhiều bài thi đạt chất lượng thấp. Ban tổ chức sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng các hình thức phù hợp để có giải pháp tích cực triển khai và tham gia Hội thi đạt kết quả tốt; vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng tham gia đầy đủ, tạo nên đợt sinh hoạt sâu rộng, bổ ích, quyết tâm đẩy mạnh công tác CCHC ở địa phương để ngày càng phục vụ tốt hơn cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp.

Hội thi được phát động và bắt đầu từ ngày 17/6/2024, kết thúc vào ngày 14/7/2024

Được biết, Hội thi năm nay, ngoài sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thì đây là năm đầu tiên có sự tham gia dự thi của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Đảng, Ủy ban mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp từ cấp xã đến cấp tỉnh.

Hội thi nhằm góp phần phổ biến, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền đến Nhân dân trong tỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC để người dân biết và giám sát việc thực hiện của cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước. 

Hình thức dự thi: Thi trực tuyến được tích hợp trên nền tảng Hue-S. Người tham gia Hội thi sử dụng Máy tính bảng, điện thoại thông minh. Đăng nhập tham gia dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức chỉ được sử dụng tài khoản cá nhân đã đăng ký để đăng nhập tham gia dự thi trên nền tảng Hue-S. Phần thi trắc nghiệm được công bố kết quả và trao giải từng đợt.

Phần thi trắc nghiệm diễn ra trong 04 đợt, bắt đầu từ ngày 17/6/2024, kết thúc vào ngày 14/7/2024. Mỗi đợt, 01 thí sinh chỉ được tham gia 01 lượt thi. Đề thi gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm (được thay đổi sau mỗi đợt thi và lựa chọn ngẫu nhiên đối với mỗi đối tượng dự thi; mỗi câu có 4 phương án A, B, C hoặc D và chỉ có 01 phương án đúng) và 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia dự đoán đúng tất cả 15 câu trắc nghiệm trong mỗi đợt thi. Nội dung câu hỏi trắc nghiệm nằm trong danh mục các văn bản được ban hành theo Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh.

 

 
 
 
 
 
thuathienhue.gov.vn
thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 2.876