Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Đại hội Đại biểu Hội liên hiệp phụ nữ xã Hương Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày cập nhật 17/03/2021
ra mắt BCH Phụ nữ xã Hương Lộc nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều, ngày 15/3/2021, tại Nhà văn hóa xã Hương Lộc, Hội liên hiệp phụ nữ xã Hương Lộc đã long trọng tổ chức Đại Hội đại biểu Hội liên hiệp phụ nữ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Về dự và chỉ đạo phía huyện có ông Hồ Sĩ Minh HUV- Trưởng ban dân vận huyện ủy, bà Hoàng Thị Loan CT. Hội liên hiệp phụ nữ huyện cùng các thành viên hội LHPN huyện. Phía xã có ông Dương Thanh Lập HUV-Bí Thư Đảng ủy xã, ông Đoàn Trọng Hậu PBT-CT.UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể xã Hương Lộc và 80 đại biểu đại diện cho hội viên Hội phụ nữ xã về dự.

Hình ảnh Đại Hội

Nhiệm kỳ quaBCH Hội LHPN xã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo được nhiều cuộc vận động,  mô hình có hiệu quả như:  Cuộc vận động “ 5 không, 3 sạch”, Đề án 938 và 939, thực hành tiết kiệm, giúp phụ nữ nghèo, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn... Đặc biệt chú trọng phương châm hướng mọi hoạt động về chi, tổ hội và hội viên, kết hợp chỉ đạo vừa bề nổi và chiều sâu, đa dạng phong phú nhiều hình thức, phù hợp với nguyện vọng của phụ nữ. Với sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp phụ nữ trong toàn xã, nhiệm kỳ qua các chỉ tiêu đều đạt và vượt theo Nghị quyết Đại hội phụ nữ xã lần thứ XI đề ra. Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, tập thể Hội LHPN xã nhận được 02 Bằng khen của Hội LHPN tỉnh, 02 cá nhân được Hội LHPN Tỉnh tặng bằng khen, 05 tập thể và 05 cá nhân được Hội LHPN huyện tặng giấy khen, 01 tập thể và 01 cá nhân được UBND huyện Nam Đông khen thưởng, 06 tập thể và 18 cá nhân được UBND xã khen thưởng. Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy xã, Hội LHPN huyện, sự hỗ trợ của HĐND, UBND, UBMTTVN xã và sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể đã tạo sức mạnh tổng hợp cho Hội phụ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ. BCH Hội phụ nữ xã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đội ngũ cán bộ Hội từ BCH đến chi hội, đoàn kết, nhiệt tình trong công tác, năng động, sáng tạo đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành đến tận chi hội về phong trào thi đua và 3 nhiệm vụ trọng tâm.

ông Dương Thanh Lập - BT. Đảng ủy xã phát biểu trong Đại Hội

Đại hội đã tập trung tham luận, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2021- 2026; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn mục tiêu bình đẳng giới với xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh và thông qua một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% chi hội tổ chức cho hội viên phụ nữ học tập chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới nâng cao; phấn đấu ít nhất 70% hội viên phụ nữ trở lên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua.

ra mắt BCH nhiệm kỳ 2021-2026

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội LHPN xã Hương Lộc, nhiệm kỳ 2021- 2026 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026./.

Phan Văn Tiến Thọ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 11