Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Ngành ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Ngày cập nhật 07/12/2020

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngày 5-12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030 của ngành ngân hàng. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá, công tác CCHC của NHNN giai đoạn 2011-2020 được triển khai đồng bộ, bài bản và đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Qua tám năm đánh giá Chỉ số CCHC (Par Index), có năm năm liên tiếp gần đây, NHNN là cơ quan duy nhất liên tục xếp thứ nhất trong số 19 bộ, cơ quan. Kết quả nổi bật này là minh chứng của sự chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ, liên tục, sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành ngân hàng.

Ngành ngân hàng đã căn bản hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật về quản lý hoạt động ngân hàng, tiền tệ đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, sự phát triển của ngành ngân hàng và phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế. Điển hình như các thể chế, pháp luật về chuẩn mực an toàn trong hoạt động của hệ thống các TCTD, quản lý ngoại hối, điều hành chính sách tiền tệ, thị trường vàng... Nhờ đó, khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ được hoàn thiện, đáp ứng mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn vốn của nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho các khu vực sản xuất - kinh doanh, khuyến khích phát triển nông nghiệp - nông thôn.

Ngành Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính -0

NHNN là một trong những cơ quan đi đầu trong cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện đầu tư kinh doanh. Ngay từ giai đoạn triển khai Đề án 30, NHNN là cơ quan đầu tiên công bố Bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, đã hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa 147/213 TTHC (đạt 70%). Từ năm 2018 đến nay, 29% điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa; đáp ứng tốt yêu cầu giao dịch hành chính thuận tiện, minh bạch, tiết giảm chi phí đối với doanh nghiệp và người dân. NHNN cũng chỉ đạo các TCTD đơn giản hóa, cắt giảm mạnh mẽ thủ tục giải quyết công việc, ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ trực tuyến tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong mọi lĩnh vực giao dịch về tiền tệ, tín dụng, thanh toán.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nhấn mạnh, những kết quả trên của NHNN góp phần vào cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. Cụ thể: Theo báo cáo về Môi trường kinh doanh 2020 được Ngân hàng Thế giới công bố tháng 10-2019, chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam hiện xếp thứ 25/190 nền kinh tế, là chỉ số xếp thứ hạng cao nhất trong số 10 chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh, xếp thứ hai trong ASEAN (chỉ sau Brunei). Đây là một điểm sáng, thể hiện sự quyết tâm của NHNN trong việc chỉ đạo các TCTD tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận tín dụng công bằng, minh bạch.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của NHNN đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, cơ cấu tổ chức của NHNN được tổ chức thành hệ thống tập trung, thống nhất với các đầu mối cấp vụ, cục và tương đương được tinh gọn. Đồng thời, NHNN cũng là một trong những bộ, cơ quan đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT), ứng dụng công nghệ thông tin để điện tử hóa, đồng bộ các hoạt động điều hành, tác nghiệp hành chính. Đặc biệt, từ nhiều năm nay hệ thống thanh toán điện tử đã hình thành, phục vụ cho hầu hết các hoạt động thanh toán trong nền kinh tế; tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế sử dụng các dịch vụ, tiện ích ngân hàng điện tử.

NHNN đã ban hành đồng bộ chính sách, chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, an ninh, an toàn thông tin và triển khai đạt được nhiều kết quả tích cực, đã ban hành Kiến trúc CPĐT; đã có 61/348 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được triển khai; tích cực tham gia Cơ chế một cửa Quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN. Bên cạnh đó, đã triển khai tích hợp, cung cấp thông tin, dữ liệu của tám chỉ tiêu thuộc phạm vi quản lý với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ các phương thức hoạt động kinh tế, xã hội theo Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng mua sắm, thanh toán không dùng tiền mặt tăng nhanh, nhất là từ đầu năm 2020 khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên thế giới, ngành Ngân hàng cần đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ số, chú trọng vấn đề bảo đảm an ninh an toàn các dịch vụ ngân hàng để phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội đất nước và nhu cầu người dân.

Về triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Ban Lãnh đạo NHNN tập trung chỉ đạo ngành tiếp tục triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt và toàn diện các nhiệm vụ CCHC trọng tâm và trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, bảo đảm ổn định, an toàn, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, thượng tôn pháp luật và tôn trọng các quy luật thị trường, thúc đẩy đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, kiến tạo môi trường kinh doanh.

Trong đó lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, coi đây là động lực, giải pháp để hoàn thành những mục tiêu đã được xác định trong Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm hiện đại hóa hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của NHNN và phát triển hệ thống các TCTD minh bạch, cạnh tranh, an toàn, hiệu quả bền vững, phù hợp với chuẩn mực hoạt động theo thông lệ quốc tế, phục vụ đắc lực cho các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đất nước giai đoạn tới. Tiếp tục đẩy mạnh, tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế; bảo đảm hệ thống pháp luật ngân hàng đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý Nhà nước đối với hoạt động ngân hàng và tiền tệ trong giai đoạn tới.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm qua, với quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình tin tưởng, NHNN trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng nền hành chính thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

 
HỒNG ANH
nhandan.com.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 907