Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
2 đại biểu của Đảng bộ Thừa Thiên Huế trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày cập nhật 05/02/2021
 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành
Tối 30/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã hoàn tất ngày làm việc thứ 6. 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước tham dự Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu để bầu ra 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; trong đó, có 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết.
 
 

Ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu, Đại hội đã công bố danh sách những người trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh có 2 ứng cử viên nằm trong danh sách được Đại hội giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đó là đại biểu Lê Trường Lưu, UVTW Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Quốc Đoàn.

Kết quả, đại biểu Lê Trường Lưu và đại biểu Nguyễn Quốc Đoàn vinh dự được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với số phiếu cao.

Ngày 31/1, Đại hội nghỉ, riêng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

Như vậy, chương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được rút ngắn một ngày so với dự kiến và sẽ bế mạc vào ngày 1/2 thay vì ngày 2/2 như thông báo trước đó.

Dưới đây là danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (cả chính thức và dự khuyết)

I- DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII TRÚNG CỬ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

1. Đồng chí NGUYỄN PHÚ TRỌNG, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
2. Đồng chí NGUYỄN XUÂN PHÚC, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
3. Đồng chí PHẠM MINH CHÍNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
4. Đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội
5. Đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
6. Đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
7. Đồng chí PHẠM BÌNH MINH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
8. Đồng chí TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
9. Đồng chí LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
10. Đồng chí NGUYỄN HÒA BÌNH, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
11. Đồng chí NGUYỄN VĂN NÊN, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh
12. Đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
13. Đồng chí TRẦN CẨM TÚ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
14. Đồng chí PHAN ĐÌNH TRẠC, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương
15. Đồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
16. Đồng chí CHU NGỌC ANH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
17. Đồng chí NGUYỄN HOÀNG ANH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
18. Đồng chí NGUYỄN THÚY ANH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội
19. Đồng chí TRẦN TUẤN ANH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
20. Đồng chí DƯƠNG THANH BÌNH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
21. Đồng chí BÙI MINH CHÂU, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Phú Thọ
22. Đồng chí ĐỖ VĂN CHIẾN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
23. Đồng chí HOÀNG XUÂN CHIẾN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
24. Đồng chí MAI VĂN CHÍNH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
25. Đồng chí NGUYỄN TÂN CƯƠNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
26. Đồng chí BÙI VĂN CƯỜNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
27. Đồng chí NGUYỄN PHÚ CƯỜNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai
28. Đồng chí PHAN VIỆT CƯỜNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Nam
29. Đồng chí TRẦN QUỐC CƯỜNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
30. Đồng chí NGUYỄN VĂN DANH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang
31. Đồng chí NGUYỄN HỒNG DIÊN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
32. Đồng chí ĐÀO NGỌC DUNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
33. Đồng chí ĐINH TIẾN DŨNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính
34. Đồng chí NGUYỄN CHÍ DŨNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
35. Đồng chí VÕ VĂN DŨNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
36. Đồng chí NGUYỄN QUANG DƯƠNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
37. Đồng chí VŨ ĐỨC ĐAM, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
38. Đồng chí HUỲNH THÀNH ĐẠT, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
39. Đồng chí NGUYỄN KHẮC ĐỊNH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Khánh Hòa
40. Đồng chí PHAN VĂN GIANG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
41. Đồng chí NGUYỄN THỊ THU HÀ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình
42. Đồng chí TRẦN HỒNG HÀ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
43. Đồng chí NGUYỄN ĐỨC HẢI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội
44. Đồng chí NGUYỄN THANH HẢI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên
45. Đồng chí BÙI THỊ MINH HOÀI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương
46. Đồng chí LÊ MINH HOAN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
47. Đồng chí LỮ VĂN HÙNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu
48. Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
49. Đồng chí NGUYỄN VĂN HÙNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
50. Đồng chí NGUYỄN VĂN HÙNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
51. Đồng chí LÊ MINH HƯNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
52. Đồng chí LÊ MINH KHÁI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ
53. Đồng chí NGUYỄN ĐÌNH KHANG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
54. Đồng chí TRẦN VIỆT KHOA, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng
55. Đồng chí ĐIỂU KRÉ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương
56. Đồng chí HOÀNG THỊ THÚY LAN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc
57. Đồng chí CHẨU VĂN LÂM, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang
58. Đồng chí HẦU A LỀNH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
59. Đồng chí NGUYỄN HỒNG LĨNH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương
60. Đồng chí LÊ THÀNH LONG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
61. Đồng chí NGUYỄN VĂN LỢI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Phước
62. Đồng chí VÕ MINH LƯƠNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
63. Đồng chí LÊ TRƯỜNG LƯU, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
64. Đồng chí PHAN VĂN MÃI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre
65. Đồng chí CHÂU VĂN MINH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
66. Đồng chí LẠI XUÂN MÔN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Cao Bằng
67. Đồng chí GIÀNG PÁO MỶ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Lai Châu
68. Đồng chí PHẠM HOÀI NAM, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
69. Đồng chí TRẦN VĂN NAM, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Dương
70. Đồng chí LÊ THỊ NGA, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
71. Đồng chí NGUYỄN THANH NGHỊ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng
72. Đồng chí NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
73. Đồng chí ĐOÀN HỒNG PHONG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa  XIV tỉnh Nam Định
74. Đồng chí NGUYỄN THÀNH PHONG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh
75. Đồng chí HỒ ĐỨC PHỚC, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước
76. Đồng chí TRẦN QUANG PHƯƠNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
77. Đồng chí HOÀNG ĐĂNG QUANG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
78. Đồng chí LÊ HỒNG QUANG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao
79. Đồng chí TRẦN LƯU QUANG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh
80. Đồng chí TRẦN VĂN RÓN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Long
81. Đồng chí VŨ HẢI SẢN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
82. Đồng chí BÙI THANH SƠN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao
83. Đồng chí TRẦN VĂN SƠN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ
84. Đồng chí ĐỖ TIẾN SỸ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hưng Yên
85. Đồng chí LÂM THỊ PHƯƠNG THANH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
86. Đồng chí NGUYỄN ĐỨC THANH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận
87. Đồng chí NGUYỄN THỊ THANH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
88. Đồng chí PHẠM VIẾT THANH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu
89. Đồng chí TRẦN SỸ THANH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
90. Đồng chí VŨ HỒNG THANH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
91. Đồng chí LÊ VĂN THÀNH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng
92. Đồng chí HUỲNH CHIẾN THẮNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
93. Đồng chí NGUYỄN VĂN THỂ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
94. Đồng chí LÊ THỊ THỦY, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Nam
95. Đồng chí TRẦN QUỐC TỎ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
96. Đồng chí PHẠM THỊ THANH TRÀ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ
97. Đồng chí DƯƠNG VĂN TRANG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum
98. Đồng chí LÊ MINH TRÍ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
99. Đồng chí LÊ HOÀI TRUNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
100. Đồng chí HUỲNH TẤN VIỆT, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
101. Đồng chí NGUYỄN ĐẮC VINH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
102. Đồng chí LÊ HUY VỊNH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
103. Đồng chí VÕ THỊ ÁNH XUÂN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh An Giang
104. Đồng chí NGUYỄN HỮU ĐÔNG, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La
105. Đồng chí NGÔ ĐÔNG HẢI, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình
106. Đồng chí ĐOÀN MINH HUẤN, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
107. Đồng chí Y THANH HÀ NIÊ KDĂM, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
108. Đồng chí ĐẶNG QUỐC KHÁNH, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang
109. Đồng chí ĐÀO HỒNG LAN, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
110. Đồng chí LÂM VĂN MẪN, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng
111. Đồng chí HỒ VĂN NIÊN, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Gia Lai
112. Đồng chí NGUYỄN HẢI NINH, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
113. Đồng chí LÊ QUỐC PHONG, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
114. Đồng chí BÙI NHẬT QUANG, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
115. Đồng chí THÁI THANH QUÝ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
116. Đồng chí NGUYỄN VĂN THẮNG, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên
117. Đồng chí VŨ ĐẠI THẮNG, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình
118. Đồng chí LÊ QUANG TÙNG, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
119. Đồng chí BÙI THỊ QUỲNH VÂN, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi


II- DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRÚNG CỬ LẦN ĐẦU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG  KHÓA XIII
120. Đồng chí DƯƠNG VĂN AN, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
121. Đồng chí NGUYỄN DOÃN ANH, Tư lệnh Quân khu 4
122. Đồng chí ĐỖ THANH BÌNH, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
123. Đồng chí LÊ TIẾN CHÂU, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang
124. Đồng chí HOÀNG DUY CHINH, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bắc Kạn
125. Đồng chí NGÔ CHÍ CƯỜNG, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Trà Vinh
126. Đồng chí NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương
127. Đồng chí HOÀNG TRUNG DŨNG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh
128. Đồng chí HỒ QUỐC DŨNG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định
129. Đồng chí ĐỖ ĐỨC DUY, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái
130. Đồng chí PHẠM ĐẠI DƯƠNG, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên
131. Đồng chí LƯƠNG QUỐC ĐOÀN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam
132 .Đồng chí NGUYỄN QUỐC ĐOÀN, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
133. Đồng chí NGUYỄN VĂN ĐƯỢC, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An
134. Đồng chí NGUYỄN VĂN GẤU, Chính ủy Quân khu 9
135. Đồng chí VŨ HẢI HÀ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
136. Đồng chí LÊ KHÁNH HẢI, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
137. Đồng chí NGUYỄN TIẾN HẢI, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
138. Đồng chí NGUYỄN VĂN HIỀN, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân
139. Đồng chí NGUYỄN THỊ HỒNG, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
140. Đồng chí LÊ QUỐC HÙNG, Thứ trưởng Bộ Công an
141. Đồng chí LÊ QUANG HUY, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
142. Đồng chí ĐỖ TRỌNG HƯNG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thanh Hóa
143. Đồng chí TRẦN TIẾN HƯNG, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
144. Đồng chí NGUYỄN XUÂN KÝ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh
145. Đồng chí NGUYỄN THANH LONG, Bộ trưởng Bộ Y tế
146. Đồng chí LÊ QUANG MẠNH, Bí thư Thành ủy Cần Thơ
147. Đồng chí LÊ QUỐC MINH, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
148. Đồng chí TRẦN HỒNG MINH, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng 
149. Đồng chí HÀ THỊ NGA, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
150. Đồng chí NGUYỄN HỮU NGHĨA, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
151. Đồng chí BÙI VĂN NGHIÊM, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long
152. Đồng chí TRẦN THANH NGHIÊM, Tư lệnh Quân chủng Hải quân
153. Đồng chí NGUYỄN DUY NGỌC, Thứ trưởng Bộ Công an
154. Đồng chí NGUYỄN QUANG NGỌC, Tư lệnh Quân khu 3
155. Đồng chí THÁI ĐẠI NGỌC, Tư lệnh Quân khu 5
156. Đồng chí ĐẶNG XUÂN PHONG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai 
157. Đồng chí LÊ NGỌC QUANG, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam
158. Đồng chí LƯƠNG TAM QUANG, Thứ trưởng Bộ Công an
159. Đồng chí NGUYỄN VĂN QUẢNG, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng 
160. Đồng chí VŨ HẢI QUÂN, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 
161. Đồng chí TRẦN ĐỨC QUẬN, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng
162. Đồng chí TRỊNH VĂN QUYẾT, Chính ủy Quân khu 2
163. Đồng chí NGUYỄN KIM SƠN, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
164. Đồng chí NGUYỄN THÀNH TÂM, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh
165. Đồng chí DƯƠNG VĂN THÁI, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang 
166. Đồng chí LÊ ĐỨC THÁI, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
167. Đồng chí NGUYỄN HỒNG THÁI, Tư lệnh Quân khu 1
168. Đồng chí NGHIÊM XUÂN THÀNH, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
169. Đồng chí PHẠM XUÂN THĂNG, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương
170. Đồng chí NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG, Tư lệnh Quân khu 7
171. Đồng chí PHẠM TẤT THẮNG, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
172. Đồng chí TRẦN ĐỨC THẮNG, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
173. Đồng chí LÊ ĐỨC THỌ, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
174. Đồng chí LÊ TẤN TỚI, Thứ trưởng Bộ Công an
175. Đồng chí NGUYỄN ĐÌNH TRUNG, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
176. Đồng chí NGÔ VĂN TUẤN, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình
177. Đồng chí NGUYỄN ANH TUẤN, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
178. Đồng chí PHẠM GIA TÚC, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
179. Đồng chí HOÀNG THANH TÙNG, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
180. Đồng chí NGUYỄN THỊ TUYẾN, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội


III- DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRÚNG CỬ ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII
1. Đồng chí NGUYỄN HOÀI ANH, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận
2. Đồng chí LÊ HẢI BÌNH, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương
3. Đồng chí VÕ CHÍ CÔNG, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng
4. Đồng chí BÙI THẾ DUY, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
5. Đồng chí VŨ MẠNH HÀ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
6. Đồng chí NGUYỄN LONG HẢI, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn
7. Đồng chí TÔN NGỌC HẠNH, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
8. Đồng chí NGUYỄN VĂN HIẾU, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
9. Đồng chí U HUẤN, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum
10. Đồng chí TRỊNH VIỆT HÙNG, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
11. Đồng chí BÙI QUANG HUY, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
12. Đồng chí NGUYỄN PHI LONG, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
13. Đồng chí HỒ VĂN MỪNG, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa
14. Đồng chí PHAN NHƯ NGUYỆN, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu
15. Đồng chí Y VINH TƠR, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 
16. Đồng chí LƯƠNG NGUYỄN MINH TRIẾT, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng
17. Đồng chí VƯƠNG QUỐC TUẤN, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh
18. Đồng chí MÙA A VẢNG, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên
19. Đồng chí HUỲNH QUỐC VIỆT, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau 
20. Đồng chí NGUYỄN MINH VŨ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

 

tin tức huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 874