Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
A Lưới là địa điểm phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cấp tỉnh năm 2023
Ngày cập nhật 25/10/2023

Ngày 20/10/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 351/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 (sau đây viết tắt là Tháng hành động).

Với Chủ đề Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giớiTháng hành động sẽ diễn ra từ ngày 15/11/2023 đến ngày 15/12/2023. Theo đó, chọn huyện A Lưới là nơi tổ chức điểm Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cấp tỉnh năm 2023. Các địa phương khác, căn cứ đặc điểm và tình hình thực tế, lựa chọn địa điểm tổ chức Lễ phát động phù hợp, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra của Tháng hành động.

Trong tháng hành động sẽ triển khai các nội dung sau:

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới kết hợp với các sự kiện khác một cách có hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm nhằm tạo hiệu ứng về truyền thông. Bám sát hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác bình đẳng giới năm 2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tiếp tục quán triệt triển khai Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 03/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 03/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế như: truyền thông trực tiếp; tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình; hệ thống thông tin cơ sở ở các xã, phường, thị trấn; các trang thông tin điện tử, báo điện tử và các trang mạng xã hội.

Tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2023; tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Tổ chức các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới (thi tìm hiểu pháp luật, sáng tác, sân khấu hóa, hội diễn tuyên truyền viên giỏi), giao lưu văn nghệ, thể thao...; tổ chức hoạt động hỗ trợ các nạn nhân, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác triển khai Tháng hành động năm 2023 nói riêng.

Tăng cường thực hiện số hóa trong truyền thông qua mạng xã hội (facebook, fanpage...) nhằm tiếp cận với nhiều người dân hơn, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên... để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em...

 
 
 
 
 
thuathienhue.gov.vn
thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 803