Tìm kiếm tin tức
Thông tin giới thiệu
Ngày cập nhật 18/12/2015

Hương Lộc là một xã thuần nông, với tổng diện tích đất tự nhiên là 6.570,28 ha; Trong đó: đất nông nghiệp 6.252,37 ha, chiếm 95,16%; đất phi nông nghiệp 231,06 ha, chiếm 3,52%. Dân số toàn xã hiện có là 628 hộ, 2.724 khẩu, với 1200 lao động, được chia thành 03 thôn và 13 tổ dân cư. Có 02 tôn giáo chính, đó là: phật giáo (72 hộ, 217 khẩu) và thiên chúa giáo (48 hộ, 222 khẩu). (số liệu 2019)

Nhân dân sống chủ yếu là lao động nông nghiệp, chiếm hơn 65% lao động, còn lại là lao động các ngành nghề, buôn bán, kinh doanh các loại dịch vụ nhỏ. Nhìn chung tình hình đời sống nhân dân ổn định và ngày một phát triển bền vững, văn hóa xã hội từng bước được nâng lên, bộ mặt nông thôn khởi sắc, tình hình ANCT-TTATXH từng bước được giữ vững, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy, từ đó nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như các quy định của địa phương. Cuối năm 2015 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

- Địa chỉ cơ quan: UBND xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan: 0234.3875359

- Email: huongloc.namdong@thuathienhue.gov.vn

- Dân số: 2.310 người (năm 2015)

- Tổng diện tích: 65,7 km2

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông Nam giáp huyện Phú Lộc và thành phố Đà Nẵng.

+ Phía Tây giáp thị trấn Khe Tre .

+ Phía Nam giáp xã Thượng Lộ.

+ Phía Bắc giáp xã Hương Phú.

Phan Văn Tiến Thọ
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 26